Levenslessen van Umoja4Kids

Umoja, de muzikale wereldreis van Bløf, blijft mensen inspireren. Een van hen is Esther Bonné. Ze is lerares op een basisschool in Heerlen. Geïnspireerd door de muziek en teksten van Bløf heeft ze een lespakket ontwikkeld rond begrippen als geluk en respect. Dit concept, Umoja4Kids, kent nu ook een variant voor de middelbare school. Brugklassers van de CSW Toorop in Middelburg zijn daar gisteren en vandaag mee zoet. "Het is iets anders dan taal en rekenen", zegt Bonné. "Het zijn lessen voor het leven." Bonné heeft het eerste concept ontwikkeld met haar zus. Ze vond het nodig om kinderen te leren respectvol met elkaar om te gaan, te begrijpen wat saamhorigheid is, van hart tot hart met elkaar te communiceren. Haar ervaring was dat leraren lang niet altijd voldoende wisten van de achtergronden van de kinderen in hun klas. Terwijl ze nadacht over een lessenpakket rond die thema's, verscheen Umoja. "Ik was al lang liefhebber van Bløf", vertelt Bonné. "Toen ik Umoja hoorde en er over las, dacht ik: dat is precies wat ik aan het doen ben, maar dan in muziek." Ze e-mailde naar toenmalig manager Frank van der Meijden en vroeg of ze de naam Umoja voor haar project mocht gebruiken. Bløf vond dat goed en Norman Bonink werd zelfs ambassadeur van Umoja4Kids. Het lespakket kent een aantal thema's. Heel belangrijk is geluk, wat door Bonné direct is verbonden met 'Een manier om thuis te komen' van Bløf. In het lespakket zit een workshop waarbij gelukssymbolen worden gemaakt. Bij het thema wereldwijs wordt ingezoomd op Afrika. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over drinkwater. Voor ons vanzelfsprekend, maar daar niet. Wat als er geen water meer uit de kraan komt? In de workshop mogen de leerlingen één keer water tappen en daar moeten ze het dan de hele dag mee doen. Bij het thema hulpvaardig zijn probeert Bonné leerlingen begrip bij te brengen voor de situatie van gehandicapten. Wat als je ineens je armen of je benen niet meer kunt gebruiken? Heel belangrijk, met name ook voor de workshops in Middelburg, is het thema respect en gelijkwaardigheid. Kinderen worden gevraagd allemaal een foto en een voorwerp van thuis mee te nemen. Aan de hand daarvan vertellen ze een verhaal. Zo leren klasgenoten elkaar kennen en komen ook leraren meer te weten over de achtergrond van een kind. Het is natuurlijk een uitstekend middel om in het begin van het schooljaar brugklassers met elkaar kennis te laten maken. Want dat gebeurt nu voor het eerst in Middelburg: het lespakket is geschikt gemaakt voor middelbare scholen. Dat twee van de vier bandleden in Middelburg wonen heeft niet met de keuze van de locatie te maken, aldus Bonné. Eigenlijk had ze de workshops ontworpen in relatie tot de Umoja Experience die vorig jaar te zien was in de Glazen Kast in Middelburg. Een bezoek aan de expositie was onderdeel van het lespakket. Die tentoonstelling is er niet meer, terwijl de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren nu pas reageerde op het aanbod voor de workshops. Vandaar dat de eerste lessencyclus plaatsvindt op een Zeeuwse school. En wat gebeurt daar zoal? Er is een swingende opening met muziek, in workshops gaan leerlingen aan de slag met de bovengenoemde thema's, ze maken een Afrikaans muziekinstrument, symbolen, tekeningen, gedichten. Iedereen legt een steentje in een mozaïek van het Umojateken, dat als herinnering achterblijft op de school. Vandaag wordt er gekookt en gezamenlijk gegeten en uiteindelijk wordt alles wat gemaakt is gepresenteeerd, in vitrines en door voordrachten. Zonder Bløf was de lessencyclus waarschijnlijk ook wel ontstaan, aldus Bonné, maar Umoja heeft haar concept wel verrijkt. "Het is mooi als je die link kunt leggen en muziek als ingang kunt gebruiken."
This entry was posted in Nieuws and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Levenslessen van Umoja4Kids

  1. Hé Ernst Jan, mooi en compleet verslag van ons gezellige gesprek!

    En Ronald…Umoja 4 kids heeft tot nog toe ook op 3 basisscholen in Limburg en Gelderland gedraaid.
    Alles heeft een begin nodig 🙂

  2. Ronald de Klerk says:

    Ik wist wel wel van het project ”Umoja4kids” af, maar het is goed om te lezen dat het nu ook echt gebruikt wordt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *